A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Maroko - Fés - Průvodce

Fes je nejstarší ze všech královských měst v Maroku. Je také nejpůsobivější. Jeho medina je jedna z největších středověkých měst na světě (spolu s Marakéší, Damaškem a Káhirou). Je to město, které bylo po dlouhou dobu považováno za centrum muslimské víry a vše, co se v dějinách Maroka odehrálo, začalo právě tady.
Turistická lákadla: Fes al-Bali, Muzeum Dar Batha, Fes al-Dždíd

Ne vždy v dějinách byl hlavním městem země, přesto měl v celém sultanátu nesporný vliv. Za starou medinou vzniklo nové město, které svým charakterem připomíná jihofrancouzská města. Luxusní restaurace, kavárny, široké bulváry spolu s bohatými a nekonvenčními mladými muslimy, to vše v kontrastu šedi tamní většinové společnosti, která trpí velkou nezaměstnaností a s tím spojenou chudobou.

Fes al-Bali

Fes al - Bali neboli Starý Fes je složen ze spletitých uliček, kterých je prý přes 9 tisíc. Pro Evropana jsou velmi chaotické a věřte, že se v nich snadno ztratíte. Uličky často nevedou do pravých úhlů, různě se točí a jsou slepé. Pokud budete mít pocit, že jste dezorientovaní, držte se davu. A kdyby bylo nejhůř, za pár dirhamů vás k východu určitě dovede místní mladík. V medině najdete i súky – trhy s rozličným zbožím. Fes je proslaven svými koželuhy, takže je zde ideální možnost si koupit nějaký kožený výrobek.

Do mediny se dostanete hlavním vchodem – bránou Báb Bú Dželud. Za touto bránou se nachází ruch pravé mediny s „naháněči“ turistů, kteří vám budou nabízet ubytování či restaurace. Hned za bránou se nachází směsice levných hotelů a kaváren. Součástí mediny je Medersa Bú Inania, která byla postavena ve 14. století a je díky své vypracované výzdobě považovaná za nejkrásnější medersu v Maroku. Naproti vchodu do medersy spatříte vodní hodiny.

Muzeum Dar Batha

Muzeum je umístěno v hispánsko - maurském paláci. V tomto skvělém objektu můžete spatřit marocké sbírky řemeslných výrobků, berberské koberce, feské výšivky, hudební nástroje, šperky a keramiku od 14. století až dodnes. Součástí je i andaluská zahrada, která slouží jako příjemné útočiště před rozpáleným sluncem.

Fes al-Dždíd

Ve Fes al-Dždíd neboli Novém Fesu se nachází královský palác a židovská čtvrť – mellah s mnohými synagogami. Dnes tady žije jen málo Židů, ale přesto jejich domy tvoří kontrast k domům muslimským.

Barvírna kůží (nahrál: Lenka Schröpferová)
Barvírna kůží
Minaret ve Fesu (nahrál: Lenka Schröpferová)
Minaret ve Fesu
V uličce Fesu (nahrál: Lenka Schröpferová)
V uličce Fesu
Bab Boujeloud - je hlavním vstupem do mediny. Její kachlíková fasáda svítí na vnější straně modrou barvou (tradiční barva města Fés) a na vnitřní zelenou barvou (barva islámu).
 (nahrál: Petr Kubík)
Bab Boujeloud - je hlavním vstupem do mediny. Její kachlíková fasáda svítí na vnější straně modrou barvou (tradiční barva města Fés) a na vnitřní zelenou barvou (barva islámu).
Zaouia Moulaye Idrisse II. - Jedna z nejsvatějších budov ve městě. Mezi oddané stoupence Moulaye Idrisse II. patří především ženy, které tu zapalují bezpočet svíček i kadidlo a pak se s posvátnou úctou dotýkají okrouhlé mosazné mříže, která se otevírá přímo do hrobky. (nahrál: Petr Kubík)
Zaouia Moulaye Idrisse II. - Jedna z nejsvatějších budov ve městě. Mezi oddané stoupence Moulaye Idrisse II. patří především ženy, které tu zapalují bezpočet svíček i kadidlo a pak se s posvátnou úctou dotýkají okrouhlé mosazné mříže, která se otevírá přímo do hrobky.
Koželužny - v zadní části se kůže louhuje, vepředu barví. Navzdory několika inovacím se dnešní koželužna příliš neliší od své předchůdkyně ze 16. století, kdy Fés převzal od Córdoby statut předního zpracovatele kůže. (nahrál: Petr Kubík)
Koželužny - v zadní části se kůže louhuje, vepředu barví. Navzdory několika inovacím se dnešní koželužna příliš neliší od své předchůdkyně ze 16. století, kdy Fés převzal od Córdoby statut předního zpracovatele kůže.
Medersa Bou Inania - byla poslední a největší z meders, které nechali postavit sultáni dynastie Merenidů. Féská stavba je podstatně nádhernější, než její jmenovkyně v Meknésu, která byla dobudována stejným patronem . sultánem Abou Inanem (1351 - 1358). (nahrál: Petr Kubík)
Medersa Bou Inania - byla poslední a největší z meders, které nechali postavit sultáni dynastie Merenidů. Féská stavba je podstatně nádhernější, než její jmenovkyně v Meknésu, která byla dobudována stejným patronem . sultánem Abou Inanem (1351 - 1358).
Palác Mnebhi - byl vystavěn pro Mnebhiho, ministra obrany sultána Moulaye Abdelazize na počátku 20. století. Byl první oficiální rezidencí generála Lyauteye v roce 1912. Lyautey se snažil během francouzské nadvlády nenarušovat marocké  tradice a zvyky a neničit architekturu, proto se v Maroku přes francouzskou nadvládu zachovalo původní uspořádání měst a původní podoba medin.
Dům má bohatou štukovou výzdobu, vyřezávané stropy a nádherné mozaiky (zellij).
 (nahrál: Petr Kubík)
Palác Mnebhi - byl vystavěn pro Mnebhiho, ministra obrany sultána Moulaye Abdelazize na počátku 20. století. Byl první oficiální rezidencí generála Lyauteye v roce 1912. Lyautey se snažil během francouzské nadvlády nenarušovat marocké tradice a zvyky a neničit architekturu, proto se v Maroku přes francouzskou nadvládu zachovalo původní uspořádání měst a původní podoba medin. Dům má bohatou štukovou výzdobu, vyřezávané stropy a nádherné mozaiky (zellij).
Dar Pacha Tazi - Palác byl vybudován na počátku 20. století a zabírá okolo 4800 m2. Žilo zde mnoho významných hodnostářů vlády a francouzského protektorátu. (nahrál: Petr Kubík)
Dar Pacha Tazi - Palác byl vybudován na počátku 20. století a zabírá okolo 4800 m2. Žilo zde mnoho významných hodnostářů vlády a francouzského protektorátu.
Muzeum Dar Batha - Tento palác byl vybudován na konci 19. století na doporučení sultána Hassana I. a byl dokončen jeho následovníkem Mulayem Abdelazizem.
Zabírá plochu asi 4 400 m2. Jsou to vlastně dvě samostatné budovy, spojené riadem (centrálním nezastřešeným dvorem). (nahrál: Petr Kubík)
Muzeum Dar Batha - Tento palác byl vybudován na konci 19. století na doporučení sultána Hassana I. a byl dokončen jeho následovníkem Mulayem Abdelazizem. Zabírá plochu asi 4 400 m2. Jsou to vlastně dvě samostatné budovy, spojené riadem (centrálním nezastřešeným dvorem).

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA