A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Maroko - Melilla - Průvodce

Melilla je druhou a poslední enklávou patřící Španělsku. Z historického hlediska zaujímá v dějinách své země významnou úlohu.
Turistická lákadla: Melilla Vieja, Nové město

Kvůli své poloze u alžírských hranic není tak hojně navštěvována jako její sestra Ceuta , která těží ze své výhodné polohy kousek od Španělska . Nicméně je krásnější díky svým zrekonstruovaným koloniálním domům a udržovanému centru.

Dnešní Melilla trpí velkou nezaměstnaností. Je to město, kterým se pašuje ohromné množství zboží do Afriky. V blízké budoucnosti má být uzákoněna dohoda o volném obchodu s Marokem a Evropskou unií. Otázkou je, co to udělá s Melillou a její sestrou Ceutou . Místní potomci Španělů se rovněž bojí, aby místní muslimové nedocílili odtržení enklávy k Maroku anebo aby početně nepřevýšili křesťanské obyvatelstvo.

Melilla Vieja

Staré město se nachází na kopci nad Středozemním mořem v pevnosti, která byla postavena Španěly a Portugalci v 16. a 17. století. Staré město bylo zrekonstruováno, proto je opravdu nádherné. Město se začalo za hradby rozrůstat až od konce 19. století. Součástí starého města jsou Aljibes de la Marína, což jsou impozantní vodní cisterny z 15. století, které se používaly až do poloviny 20. století. Najdete zde také muzeum Museo de Melilla, ve kterém uvidíte fénickou a římskou keramiku a mince, archeologické vykopávky nebo kresby. Součástí komplexu je kostel Iglesia de la Concepción, pod kterým se nacházejí jeskyně Cuevas del Conventico. Historici se domnívají, že jeskyně vyhloubili již staří Féničané a později je rozšiřovali Římané, Arabové a Španělé.

Nové město

Nové město se začalo budovat až od konce 19. století za hradbami starého města. Koloniální španělská architektura se tak tady mísí s marockými prvky.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11