A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Maroko - Průvodce

K pochopení kulturní rozmanitosti této země je nutná znalost její samotné historie. Dějiny Maroka jsou spjaty s různorodými národy. Maroko lákalo Féničany, Kartagince, Římany, Vandaly, Byzantice, Araby a nakonec i Evropany.
Pravěk, Kartágo, Řím, Příchod islámu, Francouzský protektorát, Maroko dnes

Pravěk

O raných dobách této země se toho příliš neví. Existuje pramálo historicky doložených pramenů. Přesto se zde před více než 200 tisíci lety vyskytoval Homo erectus. Afrika, kolébka lidského rodu, i tady zanechala své stopy. V těchto dobách byla Sahara ještě pohostinným místem s četnými lesy. Avšak kolem roku 6 000 př. n. l. se zde začalo klima měnit a vznikla největší poušť světa – Sahara.

Kartágo

Jako první pronikli na území dnešního Maroka Féničané, kteří založili nedalekou osadu Kartágo (dnešní Tunisko), která se stala silným soupeřem výbojného Říma. V Maroku se usadili v Tamudě – blízko dnešního Tetuánu, Tingisu – dnešní Tanger , Lixu a Mogadoru – dnešní Essaouira. Féničané úspěšně vzdorovali Římanům, přesto je Římané definitivně porazili v roce 146 př. n. l.

Řím

Po Hannibalově vítězství zemi okupují Římané. Tehdy se ovšem na území dnešního Maroka rozprostíralo Mauritánské království. Avšak v roce 33 př. n. l. zemřel král Bocchus II., a tak celé území připadlo Římanům, kteří zakládají své kolonie – nejslavnější Lixus a Volubilis. Přestože Maroko patřilo Římanům, stejně na jeho území žily původní domorodé berberské kmeny, které nikdy římskou nadvládu neuznaly. Ve 3. století Maroko Římané nadobro opustili. Jedinou výjimkou byl přístav Tanger díky své strategické poloze na pobřeží Středozemního moře.

Příchod islámu

Islámské náboženství se objevilo na Arabském poloostrově v 7. století, odkud se pomalu začalo šířit i do severní Afriky. V roce 649 muslimská armáda porazila byzantská vojska a získala moc nad územím od Egypta , přes Alžír až po Tunisko . Maroko však stále bylo nedotčeno. Proto na scénu přichází Ukba bin Nafi al-Fihrí, který v roce 669 dobyl celou severní Afriku a dostal se až k samotnému oceánu. Přesto odolné berberské obyvatelstvo novou víru nepřijalo. Proto se vedení armády ujímá Musa bin Nusayr, kterému se podařilo získat berberskou důvěru. Samotný Musa se pak v 8. století vydal dobýt Evropu. V roce 732 se dostal až do francouzského Poitiers.

Francouzský protektorát

Po staletí vlád marockých dynastií vzrůstal zájem bohaté Evropy o všechna území v severní Africe, která vyvrcholila získáním francouzského vlivu na celém území Maroka. A tak 30. 3. 1912 Maroko definitivně připadlo Francii . Formálně zde vládl sultán, ale fakticky zemi řídil francouzský guvernér. Na severu země ovšem vládli Španělé. Původní berberské obyvatelstvo, které se již od počátku dějin nikdy žádné cizí nadvládně nepodrobilo, pořádalo proti Francouzům řadu povstání.

Přesto se díky Francii v Maroku začíná vehementně stavět. Země získala kosmopolitnější ráz, začaly se budovat silnice, železnice, na zelené louce vznikl přístav Casablanca (Dár al-Bajdá) a politické centrum se přesunulo do Rabatu . Ve starých arabských městech vznikaly nové čtvrtě za hradbami – tzv. ville nouvelle – nová města. Stále ovšem sílilo nacionální cítění, které vyvrcholilo nezávislostí v roce 1956. Na trůn se vrátil sultán a Francie definitivně ztratila nad Marokem moc. Španělé zemi rovněž opustili, avšak podrželi si ještě enklávy Ceutu , Melillu a Sidi Ifni, kterou ovšem opustili v roce 1970.

Maroko dnes

Maroko dnes prochází obdobím transformace. Panovník má stále velkou moc, přesto je dnes tato země velmi tolerantní a snaží se udržet si dobré vztahy s Evropou. Maroko dnes zažívá stavební a ekonomický boom, kterému velmi pomáhá rozvoj turistického ruchu. V medině (staré město) obehnané hradbami Arabové stále žijí svým tradičním způsobem života, kdežto za hradbami vzniká nové město s výstavními bulváry, hotely, moderními kašnami, hotely a luxusními restauracemi. Po vykročení z městských hradeb se rázem ocitáte v jiném světě, který vám tak trochu připomíná pozlátko světa evropského.

Jiný úhel pohledu v sobě skrývá oblast hor – pohoří Rífu, Atlasu a Antiatlasu, kde stále najdete několik staletí nedotčené berberské vesničky. Přesto Maroko v sobě nese i řadu dalších problémů. Například je to transportní země, přes kterou se dostávají emigranti nejen z Maroka, ale i z celé Afriky do vytoužené Evropy, radikalizace islámského hnutí, sporné území Západní Sahary , stále vysoká nezaměstnanost a negramotnost.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA