A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Maroko - Průvodce

Marocké království se nachází na nejzazším cípu severovýchodní Afriky, o čemž svědčí i arabský název této země al-Maghrib al-Aksa, který přeložíme jako „Nejzazší západ“. Pobřeží, Pohoří, Vodstvo.

Pobřeží

Sever země je omílán Středozemním mořem a od Evropy je oddělen Gibraltarským průlivem, který je dlouhý 65 km, široký 14 až 44 km a hluboký 1 181 m. Za dobré viditelnosti můžete z Maroka dohlédnout až na španělské pobřeží. Na tomto pobřeží se nachází též dvě španělská území - enklávy Ceuta a Melilla , což je pozůstatek po nadvládě Španělů na severu Maroka.

Západní část země je pro změnu omílána bouřlivým Atlantickým oceánem. Od zbytku afrického kontinentu je Maroko odděleno pohořím Atlas s největší pouští světa – Saharou. Země sousedí s Alžírskem na východě, a pokud uznáme sporné území Západní Sahary , tak poté i s Mauritánií na jihu. O sporném území Západní Sahary se více dozvíte v kapitole Na co si dávat pozor .

Pohoří

Nejen díky svým kulturním aspektům, ale též díky geografickým podmínkám Maroko jednoznačně triumfuje nad ostatními zeměmi severní Afriky. Na severu území se nachází pohoří Ríf, které se prudce zvedá od vod Středozemního moře až do výšky 2 200 metrů. Místní obyvatelé jsou především původní berbeři, kteří se zde věnují pěstování kífu, což je označení pro marihuanu.

Od severozápadu až na jihozápad se jako oblouk táhne pohoří Středního Atlasu, jehož nejvyšší hora dosahuje výšky 3 350 metrů. Východně od Agadiru se začíná krajina zvedat a postupně se tak vytvoří nejvyšší ze všech marockých hor Vysoký Atlas, jehož nejvyšší horou je Džebel Tubkal se 4 167 metry. Vysoký Atlas se prochází rovnoběžně pod Středním Atlasem a spolu vytváří jakési dva oblouky. Na jih od Vysokého Atlasu se nachází ještě pohoří Antiatlas, které se svažuje až do vyprahlé Sahary.

Vodstvo

Většina řek ústí do Atlantického oceánu. K největším z nich patří Sebú a Um er-Rbía. Vodnatost v řekách závisí na srážkách a na tání sněhu. K řekám, které mizí v Sahaře, patří řeky Dráa, Zíz a Dádis, které se prořezávají nezapomenutelnými soutěskami okrové barvy.

Přírodní podmínky 1 (nahrál: admin)
Přírodní podmínky 1
Přírodní podmínky 2 (nahrál: admin)
Přírodní podmínky 2
Přírodní podmínky 3 (nahrál: admin)
Přírodní podmínky 3
surfarská zátoka
surfarská zátoka
Maroko - pohoří 1
Maroko - pohoří 1
Předhůří Vysokého Atlasu
Předhůří Vysokého Atlasu
Krajina u Agadiru
Krajina u Agadiru

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA